За Нас

Фолио за опаковане на храна/храни

Кутии за опаковане модифицирана атмосфера

Фирма „УЛТРАПАК” ЕООД е осована м. Март. 2010г. в град Русе. Основната цел на нашата фирма е внос и дистрибуция на опаковки за еднократна употеба, PVC фолиа (за хранителни и нехранителни стоки) и машини за опаковане.

               Нашите опаковки, ще ви улеснят при :

  1. Разсипването и разноса на храна.
  2. Спестяват Ви пари от миещи и дезинфекционни препарати.
  3. Опаковките са годни за допир с хранителни продукти и притежават сертификат за качетво който ще Ви послужи при проверка от РИОКОЗ (Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве) и др.

За контакти:

Тел: 0888 448 807
Тел: 0885 517 523
Тел/Факс: 082/845-342

Адрес: Русе 7000 - Техноресурс база 1
ул. Михаил Арнаудов N3

За контакти